Как се оценява състоянието на горивните свещи

В горивната камера запалителните свещи са изложени на огромен стрес. При оптимално регулиране на двигателя
правилно монтираната свещ издържа тези натоварвания без проблеми и за дълъг период от време.
При отстраняване на старите свещи може да се установи дали двигателят работи добре и е правилно регулиран. Ако
обаче нещо не е наред с мотора, горивото или със свещта, те показват характерни модели на дефекти, тъй наречените
„лица на запалителните свещи“. С тяхна помощ специалистите определят причината за неизправността и я отстраняват
навреме.

Важни цифри относно за запалителните свещи
1. Температурният диапазон между 450° и 850° С е оптималната температура за свещите
2. При 450°C и повече частицитe сажди по върха на изолатора изгарят и електродът остава чист
3. При над 850°C може да се случи неконтролирано предварително запалване в зависимост от двигателя