Бизнес клиенти

 Стандарти

С цел поддържане на високи стандарти при обслужването на клиентите си, БУЛТРАКО МОТОРС АД има изградена и въведена в дейността си система за управление на качество ISO 9001/2008. Мисията ни е да направим нашите клиенти, доволни от избора си на автомобил, мотоциклет или ATV, както и автосервизните услуги за тях. Освен посочените видове МПС нашият оторизиран Bosch Car Service извършва поддръжката и на лекотоварни автомобили.

Сервизно обслужване и ремонт на фирмени автомобили

При сключване на договор за сервизно обслужване и ремонт на фирмени автомобили, получавате още:

  • Първоначален обстоен преглед с опис на техническото състояние
  • Експертна оценка на всяко МПС
  • Изготвяне на сервизна книжка за периодични обслужвания и извършени ремонти на всеки отделен автомобил
  • Приоритетно записване за ремонт и/или обслужване
  • Предварителна офертна цена за всеки ремонт с пълна информация за вложените части като производител и гаранции
  • Отстъпка от цената на консумативи, резервни части и сервизни услуги
  • Възможност за плащане по банков път
  • Съдействие при продажбата на остарял автопарк
  • Съдействие при завеждане на щети при ПТП